NIE! dla wysokiej zabudowy w rejonie starego kurortu

Stanowisko "Inicjatywy Społecznej Miłośników Brzeźna" w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie w Gdańsku przy ulicy Gałczyńskiego 1 na działce nr 69/18 obręb 045 budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokości 26 m, pow. zabud.p. 2 tys m kw. z usługami handlu w parterze i dwupoziomowym parkingiem podziemnym.

 

Informujemy, że „Inicjatywa Społeczna Miłośników Brzeźna” stanowczo sprzeciwia się wysokiej zabudowie w rejonie tzw. Starego Brzeźna. Tym samym zgłaszamy zdecydowany sprzeciw przeciwko proponowanej w przedstawionym zawiadomieniu inwestycji polegającej na budowie w Gdańsku przy ul. Gałczyńskiego 1, budynku o wysokości 26 metrów. 

 

Z całą stanowczością chcemy podkreślić, że mieszkańcy, jak i Inicjatywa Społeczna Miłośników Brzeźna wyrazili już swoje stanowisko protestując przeciw założeniom planu „Brzeźno rejon ulic Gałczyńskiego, Krasickiego” oraz składając 2,5 tys. podpisów pod protestem przeciw zabudowie powyżej 17 metrów w tym rejonie. Uważamy, że wyrażenie zgody na proponowaną zabudowę przez Prezydenta Miasta, będzie stanowiło lekceważenie ruchu społecznego, sprzeciwiającego się już wcześniej planom wysokiej zabudowy w tym rejonie Brzeźna. Ruch ten  spotkał się z wielkim poparciem wielu środowisk, mieszkańców Gdańska oraz turystów. 

Ponadto, stowarzyszenie nie może się zgodzić się na postawienie w tym rejonie wysokiego obiektu, bo to spowoduje, że ten historyczny obszar Brzeźna zatraci już zupełnie swój charakter. O przeszłości kuracyjnej świadczą wciąż obiekty zdrojowe przy ulicy Zdrojowej (w tym Dom Zdrojowy, który poddany zostanie rewaloryzacji) oraz zachowane wille i domy z końca XIX w. przy ul. Gdańskiej i Krasickiego. Nie potrzebujemy w tym miejscu „drugiej Zaspy, czy Przymorza”.

Inicjatywa Społeczna Miłośników Brzeźna nie rezygnuje z idei przywrócenia Brzeźnu należnej mu rangi kurortu.  Brzeźno posiada unikalne walory środowiskowe (powietrze, wody morskie, plaże, sosnowy las przy plaży) i byłoby niepowetowaną stratą dla społeczeństwa,  gdyby  tereny  Brzeźna  nie zostały  wykorzystane  na realizację  inwestycji  z zakresu opieki zdrowotnej, rehabilitacji i wypoczynku. Tego rodzaju inwestycje  przyczyniłyby się do rzeczywistego rozwoju Brzeźna w zgodzie z warunkami  naturalnymi.  

Absolutnie nie bez znaczenia w wyborze skali zabudowy Brzeźna, jest kwestia wysokiego poziomu wód podziemnych terenu dzielnicy. Możliwości techniczne nowej zabudowy nie mogą tu być decydujące.  Oczywistym jest, że wszelka ingerencja w układ wód podziemnych stanowi zagrożenie dla istniejącej zabudowy. Ten problem staje się  coraz poważniejszy w miarę wzrostu poziomu zjawiska globalnego  ocieplenia  klimatu i przewidywanego podniesienia poziomu wód morskich. Realizacja wnioskowanej zabudowy wysokiej przy ul Gałczyńskiego, z dwoma kondygnacjami podziemnego parkingu, stanowiłaby ogromne, bezpośrednie  zagrożenie dla  zabudowy istniejącej w tym rejonie i - prawdopodobnie –  także w innych rejonach Brzeźna. Nietrudno przewidzieć skutki takiego „zabetonowywania”. Woda podziemna wyparta w tym miejscu znajdzie ujście w innym (np. aktualnie, od ponad roku w parku brzeźnieńskim, po wschodniej stronie parku, w zagłębieniach terenu, stoi woda).

Inicjatywa Społeczna Miłośników Brzeźna oczekuje uwzględnienia przez decydentów zgłaszanych zastrzeżeń  i postulatów.