Dom Zdrojowy - koncepcja architektoniczna do nowych funkcji wybrana!

Dnia 21 czerwca 2017 r. w Domu Zdrojowym w Brzeźnie zostały ogłoszone wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną tego zabytkowego obiektu uzdrowiskowego do nowych funkcji. Wygrał zespół "Adam Specht Architekt oraz Arkon Atelier Sp. z o.o.".  Dom Zdrojowy to miejsce wspaniałe. Obiekt otwarty będzie dla szerokiej publiczności, swoim wyglądem przeniesie nas do przełomu XIX i XX wieku” - zadeklarował Adam Specht.

Podpisany został też list intencyjny o współpracy pomiędzy Miastem Gdańsk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie utworzenia w odnowionym Domu Zdrojowym Centrum Edukacji „Mare Balticum”. Zadania, które będą tu realizowane są zbieżne z programem Przedsięwzięcia Strategicznego przewidzianego w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – Centrum Zmian Klimatu „Mare Balticum”. Obiekt został przekazany w zarządzanie "Centrum Hewalianum" i będzie pełnił funkcję edukacji ekologicznej połączone z „zieloną szkołą” dla uczniów. Będą się tu odbywały warsztaty i wykłady edukacyjne na temat gospodarki cyrkulacyjnej, a wszystko z wykorzystaniem najnowszych technologii. Docelowo w odrestaurowanym budynku znaleźć się ma zespół sześciu sal warsztatowych, 60 miejsc noclegowych, a także restauracja, która będzie też miejscem integracji mieszkańców Brzeźna.

Dokumentacja techniczna powinna być gotowa w II połowie 2018 r., co pozwoli na wyłonienie wykonawcy zadania w 2019 r. Środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w budżcie Miasta Gdańska, przy współfinansowaniu ze środków UE. Planowany termin oddania odnowionego zabytku do użytku to przełom 2019/2020 r.

 

Obrazki: materiały " Adam Specht Architekt..."

Obrazy dodatkowe: