Present Performance 4 czyli Relocate/Przemieszczanie

W dniach 6-7 maja 2017 r. (sobota, niedziela) w Brzeźnie odbędzie się kolejna edycja Present Performance. Tym razem tematem przewodnim jest "przemieszczanie". 

Oprócz wzięcia udziału w performansach przygotowanych przez artystów, można również wybrać się na spacer historyczno-krajoznawczy z Dorotą Kuś z Inicjatywy Brzeźno (sobota, godz. 12 , początek przed Domem Zdrojowym). Szczegółowy program w załączniku.

Gdańska Galeria Miejska (organizator PP): "Performer musi się przemieszczać. Performer nie spakuje swojego dzieła w skrzynię i nie wyśle do odbiorcy. Musi stawić się w wyznaczonym miejscu i oswoić przestrzeń. Performer jest więc ciągle w drodze - od punktu A do punktu B, często przez krytyczne punkty XYZ. Performer ze swoimi rekwizytami, wyznacza w zastanej przestrzeni nowe miejsce - ze zmienioną już funkcją, zweryfikowaną skalą, silnie nasycone emocjami, nowymi znaczeniami i określeniami. W każdej lokalizacji, w każdym performera działaniu, przywołuje fizyczne i często metafizyczne tło sytuacji. Performer swoją obecnością definiuje obszar na nowo. Performer musi się przemieszczać, pozostawiając po sobie jedynie ślad, by móc z nowym doświadczeniem udać się w kolejny punkt. Zaczyna od nowa, próbując powoływać i przekształcać miejsca oraz przestrzenie w innej lokalizacji -nie spakuje bowiem swojego dzieła i nie weźmie ze sobą… Kluczem do tegorocznego festiwalu Present Performance są artyści, których trudno zlokalizować. Przemieszczają się razem ze swoimi działaniami tak często, że nie sposób ich przypisać do jednego miejsca. Pochodzą, żyją i pracują z różnych, często oddalonych od siebie lokalizacji. Utożsamiają się i pracują z „Tu i Teraz”. Park w Brzeźnie wydaje się dla Artystów miejscem idealnym – nie do końca oswojonym, z licznymi dzikimi lub zapomnianymi zaułkami i bardzo turystycznym traktem, kojarzącym się mimo wszystko z szumem morza i odpoczynkiem. To tutaj Artyści na moment zatrzymają się, by odnaleźć miejsce dla sztuki".

Miejsce: Gdańsk- Brzeźno, park im. Haffnera i okolice
Artyści: Márcio Carvalho, Chuyia Chia, John Court, Gizela Hochuli, Paweł Korbus,  Andrea Saemann, Jana Shostak, Ewa Zarzycka oraz gośc honorowy  Leszek Przyjemski
Kuratorka: Marta Bosowska
Koordynatorka: Gabriela Warzycka-Tutak
Obrazy dodatkowe: