Rekomendacje panelu obywatelskiego nt. jakości powietrza w Gdańsku

W marcu i kwietniu 2017 r. odbył się panel obywatelski poświęcony jakości powietrza w Gdańsku. Dr Marcin Gerwin z Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej jest promotorem i pomysłodawcą tej nowej formy konsultacji społecznych. Tym razem, reprezentatywna, losowo wybrana grupa mieszkańców Gdańska debatowała na temat jakości powietrza w Gdańsku. W trakcie spotkań grono ekspertów dzieliło się z panelistami wiedzą i danymi z tej dziedziny. Wśród nich byli m.in. profesorowie medycyny, specjaliści ds. jakości powietrza, przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego, jak również urzędnicy.

Dorota Kuś i Sławomir Sellin z Inicjatywy Brzeźno przedstawili sytuację w naszej dzielnicy, która niestety nie wygląda za ciekawie. Wielu mieszkańców Brzeźna uskarża się na problemy zdrowotne spowodowane spalaniem w piecach szkodliwych materiałów.

Marcin Gerwin relacjonuje: "Przykładowo paneliści z Brzeźna opowiadali, że w tej dzielnicy, gdzie są stare domy mieszkańcy palą w piecach czym popadnie. Palą lakierowane meble, plastikowe butelki i torebki, śmieci, a nawet opony – opowiada Marcin Gerwin. – Opowiadali, że zimą można wręcz wyczuć kto czym pali w piecach, taki jest smród. Tymczasem w Brzeźnie nie ma stacji pomiarowej jakości powietrza i te zanieczyszczenia nie są rejestrowane.

Paneliści wypracowali dla władz Gdańska rekomendacje, co zrobić aby poprawić jakość powietrza w Gdańsku.

1. Informowanie mieszkańców i mieszkanek Gdańska o poziomach zanieczyszczeń powietrza przy wykorzystaniu istniejących tablic systemu informacji pasażerskiej.

2. Prowadzenie kampanii edukacyjnej skierowanej do wszystkich mieszkanek i mieszkańców Gdańska dostosowanej do ich wieku i kompetencji. Celem kampanii powinno być podniesienia świadomości w zakresie jakości powietrza, z uwzględnieniem źródeł zanieczyszczeń i ich konsekwencji. Kampania powinna informować o potrzebie wymiany pieców grzewczych na paliwa stałe. 

3. Powołanie przez Prezydenta Miasta Gdańska zespołu, którego celem będzie opracowanie spójnego planu wymiany pieców grzewczych na paliwa stałe, z uwzględnieniem konkretnych terminów i kwot, we współpracy z lokalnymi uczelniami, studentami i mieszkańcami. Zadaniem zespołu będzie również inwentaryzacja budynków, które wymagają termomodernizacji oraz wymiany pieców grzewczych na paliwa stałe.

4. Świadczenie przez miasto Gdańsk usług doradztwa dla mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków.

5. Opracowanie i bieżąca aktualizacja mapy zanieczyszczeń powietrza dla Gdańska.

6. Informowanie przez miasto Gdańsk o poziomach zanieczyszczenia powietrza zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (np. po przekroczeniu 50 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10).

7. Wprowadzenie uchwały o czystym powietrzu (uchwały antysmogowej) dotyczącej całkowitego zakazu spalania paliw stałych po upływie 5 letniego okresu przejściowego i natychmiastowego zakazu spalania paliw najgorszej jakości (m.in. miału węglowego i drewna o wilgotności pow. 20%). Zakaz nie obejmuje palenia w kominkach najwyższej klasy z filtrami.

8. Opracowanie programu osłonowego w związku z wprowadzeniem uchwały o czystym powietrzu (antysmogowej), który będzie obejmował dofinansowanie w wysokości 100% kosztów wymiany pieców i rekompensaty z tytułu wzrostu kosztów ogrzewania dla osób, które kwalifikują się do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej.

9. Zaproszenie do dyskusji nad podjęciem uchwały o czystym powietrzu (antysmogowej) dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

 

Obrazy dodatkowe: