Nareszcie! Miasto wyremontuje Dom Zdrojowy w Brzeźnie

Dom Zdrojowy- zaniedbany zabytek XIX-wiecznej architektury uzdrowiskowej wreszcie doczeka się rewaloryzacji. Co ważne, obiekt nie zostanie sprzedany, lecz pozostanie w zasobach Miasta Gdańska.

W wyremontowanym zabytku, którym zarządzać będzie gdańskie Centrum Hewalianum, mieścić się będzie Centrum Edukacji Ekologicznej, "zielona szkoła", miejsca noclegowe o charakterze hostelowym, kawiarnia, a także świetlica/klubokawiarnia dla mieszkańców. Przywrócona zostanie też funkcja parkowa otoczenia Domu Zdrojowego, blisko hektarowy teren poddany zostanie rewitalizacji. Jeszcze w tym roku mają rozpocząć się prace nad sporządzaniem dokumentacji technicznej, które mają zakończyć się wczesną jesienią 2017 r. Po czym zacząć się mają prace budowlane, które potrwają planowo do lipca 2019 r. I wyremontowany Dom Zdrojowy otworzy swoje podwoje.

 

Starania Inicjatywy Brzeźno, Rady Dzielnicy Brzeźno i mieszkańców nie poszły na marne. Cieszymy się niezmiernie!

P.S. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali choć 1 głos na nasz projekt obywatelski "Ochrona i zabezpieczenie przed dewastacją Domu Zdrojowego w Brzeźnie". Mimo, że projekt przegrał w głosowaniu (znalazł się na drugim miejscu), do Domu Zdrojowego "uśmiechnęło się szczęście" i władze Miasta zadecydowały o remoncie zabytku i nadaniu mu nowej funkcji.

Obrazy dodatkowe: