Mieszkańcy mówią "nie" dla tzw. renaturalizacji pasa nadmorskiego

W wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta w Gdańsku przez Biuro Projektów Środowiskowych, mieszkańcy jasno wypowiedzieli się przeciwko radykalnym zmianom w pasie nadmorskim od Nowego Portu do granicy z Sopotem.

Również Urząd Morski w Gdyni, któremu podlega pas wydm pomiędzy deptakiem a plażą (pas techniczny) wyraził sceptyczne stanowisko wobec koncepcji przedstawionej przez gdańskich urzędników. Po konsultacjach z mieszkańcami władze miasta postanowiły wycofać się z kontrowersyjnego pomysłu - Wyniki są jednoznaczne, mieszkańcy nie chcą zmian w pasie nadmorskim, w związku z tym renaturyzacja zostanie ograniczona do kosmetycznych zmian - mówił Maciej Lorek, dyrektor wydziału środowiska w Urzędzie Miasta Gdańska. Te kosmetyczne zmiany to wytypowanie miejsc dla nasadzeń mikołajka nadmorskiego oraz stworzenie tak zwanej przedwydmy, która została zdewastowana i znikła. Biuro Projektów Środowiskowych na podstawie wyników konsultacji społecznych przygotuje opracowanie, do którego będzie można wnieść jeszcze ewentualne uwagi. 

Szczegółowe wyniki na stronie Biura Projektów Środowiskowych.

http://bps.gda.pl/wydmy/