Konsultacje społeczne w sprawie "renaturalizacji" pasa nadmorskiego

Biuro Projektów Środowiskowych zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie tzw. renaturalizacji pasa nadmorskiego od Nowego Portu do granicy z Sopotem. Konsultacje odbędą się w dniach: 16 września, 5 października i 22 października 2015 r. w Domu Technika (Sala Teratralna NOT) przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku.

Członkowie Inicjatywy Brzeźno będą uczestniczyli w tych konsultacjach.

 

Plan konsultacji społecznych 16-09-2015r.

Część pierwsza - Przedstawienie zasad konsultacji oraz terminów przyszłych konsultacji przez prowadzącego Pana Marcina Gerwina.

Część druga - Przedstawienie prezentacji przez kierownika projektu Michał Przybylskiego Prezentacja

 

 1. Cel projektu

 2. Zakres projektu

 3. Harmonogram projektu (co robimy i jak)

 4. Rys historyczny

Przedstawienie 3 tematów do dyskusji

 1. Warianty renaturyzacji - wstępne proponowane rozwiązania
  Dyskusja (tematy przedstawiamy blokowo, dyskusja odbywa się po każdorazowym przedstawieniu zagadnienia; pierwszeństwo w wystąpieniu mają urzędy oraz organizacje)

 2. Odsłonięcie morza – odtworzenie przestrzeni krajobrazowych z deptaka Dyskusja

 3. Oś widokowa – otworzenie widoku z Parku w Oliwie na morze Dyskusja

Część trzecia

Ankieta
Pytania do ankiety dotyczyły będą:

 1. Wariantu realizacji (pozostawienie obecnego stanu, wariant przebudowy siedlisk całego pasa nadmorskiego, wariant przebudowy wybranych obszarów)

 2. Odsłonięcia widoku morza z deptaka (za lub przeciw działaniom)

 3. Osi widokowej – otworzenie widoku z Parku w Oliwie na morze (za lub przeciw

  działaniom).

Ankieta opublikowana będzie w poniedziałek na stronie www.bps.gda.pl/wydmy, na FB a wyniki ankiety podane bezpośrednio po konsultacjach w ww. mediach oraz podane w informacji prasowej . 

Plan konsultacji społecznych 05-10-2015r.

Część pierwsza

Przedstawienie zasad konsultacji tematów omawianych na poprzednich konsultacjach oraz terminów przyszłych konsultacji przez prowadzącego Panią Martę Jaskulską.

Część druga

Przedstawienie prezentacji przez kierownika projektu Michała Przybylskiego Prezentacja

 1. Cel projektu

 2. Zakres projektu

 3. Harmonogram projektu (co robimy i jak)

  Przedstawienie 4 tematów do dyskusji

 4. Budynki kubaturowe (budynki, obiekty na plaży/wydmie – ich rodzaje i skutki krajobrazowe, przyrodnicze)

  Dyskusja

 5. Płoty (lokalizacja i jej sens)

  Dyskusja

 6. Wejścia na plażę (obciążenie, wysokość, rodzaje)

  Dyskusja

 7. Ujście Potoku Oliwskiego (sens przebudowy)

  Dyskusja

Część trzecia

Ankieta
Pytania do ankiety dotyczyły będą:

 1. Budynki kubaturowe (umiejscowienie oraz rodzaj budynków – stałe, tymczasowe)

 2. Płotów (przebudowa, likwidacja czy pozostawienie)

 3. Wejścia na plażę (przebudowa, likwidacja, pozostawienie w obecnym kształcie i liczbie)

 4. Ujście Potoku Oliwskiego (objęcie ujścia formą ochrony przyrody)

Ankieta opublikowana będzie w poniedziałek na stronie www.bps.gda.pl/wydmy, na FB a wyniki ankiety podane bezpośrednio po konsultacjach w ww. mediach oraz podane w informacji prasowej . 

źródło: www.bps.gda.pl/wydmy