Konkurs Biura Prezydenta ds. Kultury

Aktualizacja: wniosek nie uzyskał grantu.

Uprzejmie informujemy, że zgłoszony przez "Inicjatywę Brzeźno" projekt pt. "Z Grassem do Brzeźna" autorstwa dr Eweliny Damps (członkini naszego stowarzyszenia, kierownik GAK "Projektornia") do Otwartego Konkursu Ofert 2015 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego został zakwalifikowany do ofert złożonych poprawnie. Teraz pozostaje nam czekać na wyniki konkursu.

Projekt "Z Grassem do Brzeźna" ma charakter edukacyjny, a dokładniej literacko-plastyczny jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej i licealnej z trójmiasta, zwłaszcza z Gdańska. Projekt ma na celu propagowanie wśród młodzieży szkolnej twórczości Guntera Grassa i wiedzy o pracy twórczej noblisty. Obie dziedziny sztuki, czyli zarówno literatura, jak i sztuka piękna są bliskie nobliście, dlatego też na nie zostanie położony szczególny nacisk w projekcie. Oprócz tego, aby zmotywować i zaktywizować do czynnego udziału młodzież, projekt będzie przeprowadzony w formie konkursowej, zakończonej uroczystym finałem, czyli prezentacją powstałych podczas warsztatów plastycznych i literackich prac. Sama prezentacja połączona zostanie uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów dla uczestniczek i uczestników projektu.