Skład Rady Dzielnicy Brzeźno na kadencję 2015-2019 wybrany

Dnia 22 marca 2015 r. odbyły się wybory do Rady Dzielnicy Brzeźno. Frekwencja wyniosła 12,82 %. 

Z "Inicjatywy Brzeźno" do Rady Dzielnicy dostali się:

Dorota Kuś - 185 głosów

Jarosław Gudzowski - 50 głosów

Marcin Łukjanowicz - 40 głosów

Niestety nie uzyskała mandatu Agnieszka Zalewska - 21 głosów 

Skład nowej Rady:

1. Jażdżewska Alina - 323 głosów
2. Kuś Dorota - 185 głosów
3. Błażewicz Mateusz - 150 głosów
4. Śpiewak-Dowbór Cezary - 121 głosów
5. Mazurek Piotr - 80 głosów
6. Kucharski Jarosław - 75 głosów
7. Gudzowski Jarosław - 50 głosów
8. Mikos-Studnicka Patrycja - 43 głosy
9. Mirosław Grażyna - 41 głosów
10. Łukjanowicz Marcin - 40 głosów
11. Szabłowski Jan - 36 głosów
12. Zieliński Grzegorz - 35 głosów
13. Wójcik Aleksandra - 35 głosów
14. Lewandowski Dariusz - 34 - głosów
15. Dampc-Dowbór Daria - 24 głosów