Prace ekshumacyjne na dawnym cmentarzu parafii Brzeźno

Zakończyła się ekshumacja ciał z cmentarza w Brzeźnie. Wydobyto szczątki ponad 900 osób, które zostaną przeniesione na cmentarz łostowicki. Na miejscu dawnego cmentarza ma stanąć tablica pamiątkowa.

"Wkrótce powstanie projekt obelisku pamiątkowego, który stanie w pobliżu zbiorowej mogiły na Cmentarzu Łostowickim. Na terenie dawnej nekropolii w Brzeźnie ustawiona zostanie pamiątkowa tablica, poinformował Roman Gąsienica, mieszkaniec Brzeźna, który od początku przyglądał się pracom na dawnym cmentarzu. Projekty obelisku i tablicy mają być konsultowane z ks. Bernardem Zielińskim, proboszczem parafii pw. św. Antoniego oraz mieszkańcami Brzeźna. Oba prawdopodobnie zostaną ukończone pod koniec stycznia. Cmentarz w Brzeźnie powstał w 1923 roku. Przez 25 lat pochowano tu ponad 900 gdańszczan. Później cmentarz formalnie przejął Skarb Państwa. W miejscu dawnej nekropoli mają powstać budynki mieszkalne".

Źródło:
Czytaj więcej: http://radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/20225-ciala-przeniesione-na-cmentarz-lostowicki-w-brzeznie-moze-zaczac-sie-budowa-blokow.html