Pismo do Prezydenta Gdańska w sprawie "zawieszonego" planu Brzeźno - rejon ul. Krasickiego, Gałczyńskiego

Dnia 2 stycznia 2015 r. nasze stowarzyszenie złożyło pismo w Urzędzie Miasta Gdańska adresowane do Prezydenta Pawła Adamowicza w sprawie odłożonego planu, który zakładał budowę trzech 30-metrowych budynków w rejonie starego Brzeźna czyli ulic Krasickiego, Gałczyńskiego.

Szanowny Panie Prezydencie,

piszemy do Pana w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeźno - rejon ulic Krasickiego, Gałczyńskiego”, którego zapisy spowodowały duży opór społeczny i sprzeciw mieszkańców. 

Mieszkańcy nie są przeciwni inwestycji na w/w obszarze, ale zależy im, aby nowe inwestycje odpowiadały otoczeniu i kameralnemu charakterowi dzielnicy. Niestety wszystkie uwagi mieszkańców zostały odrzucone przez Wiceprezydenta Wiesława Bielawskiego. Dodatkowo w krótkim okresie przed terminem złożenia uwag do planu, zebranych zostało 2 tysiące podpisów, które zostały złożone wraz z uwagami w Biurze Rozwoju Gdańska. 

Dlatego dziś ponownie prosimy Pana Prezydenta o spowodowanie skorygowania przedmiotowego planu i rezygnację z 30-metrowych budynków. W planie należałoby ograniczyć maksymalną wysokość zabudowy do 17 metrów. I tak: 

  • na działce po byłym akademiku UG - max wys. 17 m,
  • na działce, gdzie znajduje się Supersam - max wys. 15,5 m (taka wysokość zapisana jest w warunkach zabudowy dla tego terenu),
  • na działce gminnej (jest to strefa ochrony konserwatorskiej) - wysokość maksymalna do 3 kondygnacji użytkowych, zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Powyższe propozycje spowodują naszym zdaniem o wiele lepsze zachowanie ładu przestrzennego oraz walorów krajobrazu kulturowego. Dominanty w formie 30-metrowych budynków, podobnie jak bloki 30-metrowe, które powstały w Brzeźnie w epoce PRL-u zdegradują przestrzeń. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu planu znajdują się zasoby dziedzictwa kulturowego o znaczeniu krajowym i regionalnym, czyli dawne założenie zdrojowe (Dom Zdrojowy i Park Zdrojowy). 

Obawiamy się, że nowa wysoka zabudowa nie będzie harmonizować z mającą powstać „Halą Plażową”, której budowa ma się rozpocząć w maju tego roku, oraz  będzie wpływać negatywnie na założenie zdrojowe. Lokalizacja wysokich 30-metrowych obiektów zaburzy też odbiór naturalnego krajobrazu od strony morza. 

Pragniemy jeszcze dodać, że w lutym 2014 r. z inicjatywy Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI mieliśmy przyjemność gościć w Brzeźnie 20-osobową grupę z Mołdawii. W ramach wizyty studyjnej w Polsce chcieli poznać nasze działania obywatelskie, oraz dowiedzieć jak wygląda współpraca na linii społeczeństwo-samorząd lokalny także w sytuacji konfliktu. Nasze działania zyskały pełne poparcie znamienitych gości (wśród nich byli m.in. wiceprezydent Orhei, wiceprezydent Telenesti, eksperci rozwoju urbanistycznego Chisinau (Kiszyniów). Goście z Moładawii złożyli także swoje podpisy pod protestem przeciwko zabudowie powyżej 17 metrów. 

Podczas bardzo wielu bezpośrednich kontaktów z zagranicznymi turystami, mogliśmy się przekonać, że kameralny, unikalny charakter Brzeźna i jego naturalny krajobraz - to jest to, co przyciąga i pozwala wypocząć. Poniżej przedstawiamy fragment listu, który otrzymaliśmy od Pani Maríi Jesús Alarcón (tekst przetłumaczony z języka hiszpańskiego):

„(…)Jeśli miałabym wspomnieć coś, co sprawiło mi wyjątkową i autentyczną przyjemność to czar Brzeźna: niskie domki, park i lasek rosnący przy plaży. Coś, co w skutek powstawania różnych budowli i spekulacji utraciły inne plaże na świecie. (…)W miarę jak zbliża się do Sopotu, napotyka się już na zaludnioną miejscowość turystyczną pełną barów i sklepów, które dla wielu mogą mieć urok, lecz podobne można spotkać gdziekolwiek na świecie.

Moje słowa kieruję jako podziękowanie za utrzymanie tej naturalnej części w pobliżu plaży w Gdańsku, o którą udało się Polakom zadbać, bez hoteli i konstrukcji, które wkraczają na plaże, ani turystyki masowej. Moim pragnieniem byłoby, aby w przyszłości nadal kontynuowano jej ochronę. Zachowano spokój miejsca, w którym wraca siła witalna.Delektujcie się nim Państwo i dbajcie o nie!

Moim życzeniem jest, aby życie pozwoliło mi powrócić tutaj. To miejsce, które rozkochuje w sobie, ja się w nim zakochałam. Cádiz, 28 lipca 2014. Hiszpania”

 

 

                                                                                     Z wyrazami szacunku

 

 

 

W załączeniu:

 

  • wykaz podpisów osób przeciwnych zabudowie pow.17 m (te już złożone w BRG plus te złożone w nieco późniejszym terminie, 104 strony+19 stron, ogółem 2279 podpisów)