Nowy plan "Hali Plażowej" wkrótce trafi na sesję RM