Sprawa ustanowienia tablicy upamiętniającej dawny cmentarz w Brzeźnie

Dnia 11.04.2014 wystosowaliśmy pismo do Pana Mieczysława Kotłowskiego - dyrektora Zdiz w Gdańsku w sprawie ustanowienia tablicy upamiętniającej dawny cmentarz parafii pw. św. Antoniego w Brzeźnie.

Oto treść tego pisma:  

Szanowny Panie,

       Wiele nieczynnych, zlikwidowanych cmentarzy w Gdańsku doczekało się tablic upamiętniających. Niestety nie dotyczy to nieczynnego cmentarza parafii pw. Św. Antoniego w Gdańsku-Brzeźnie przy ul. Hallera. Mieszkańcom Gdańska od wielu już lat obiecano ustanowienie na miejscu pochówku dawnych mieszkańców Brzeźna tablicy upamiętniającej. Ostatnia taka deklaracja miała miejsce pod koniec 2013 r. Pan Antoni Pawlak – rzecznik Prezydenta Gdańska informował, że Miasto chciałoby ustanowić w tym miejscu tablicę.

       Pragniemy podkreślić, że w miejscu tym nadal pochowani są ludzie (rodziny niektórych zmarłych nadal odwiedzają tu swoich bliskich). W dniu Wszystkich Świętych mieszkańcy na dawnym cmentarzu zapalają znicze.

       Teren (należący prawdopodobnie do prywatnego właściciela) nie jest ogrodzony. W rezultacie na miejscu pochówku ludzie wyprowadzają psy, porzucają różnego rodzaju śmieci itp. 

       Mając na uwadze szacunek jaki należy się zmarłych, prosimy o realizację tablicy upamiętniającej. A także ustawienie tabliczek zakazujących wyprowadzania w tym miejscu psów oraz zaśmiecania. Prosimy również o zobligowanie właściciela działki, na której znajduje się cmentarz do regularnego sprzątania tego terenu.

Niestety przyszła odpowiedź odmowna. Zarząd Zdiz nie widzi możliwości zrealizowania zgłoszonego wniosku, gdyż teren po byłym cmentarzu św. Antoniego jest własnością Skarbu Państwa i pozostaje w użytkowaniu wieczystym osoby prywatnej. Zdiz stwierdza także, że również w pasie drogowym w sąsiedztwie dawnego cmentarza nie ma możliwości realizacji tego zamierzenia. Tu powołuj

e się na Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w której (m.in.) zabrania się dokonywania w pasie drogowym lokalizacji obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego. 

Ale dnia 26 maja 2014 r. na terenie byłego cmentarza spotkaliśmy się z przedstawicielami Zdiz. Pracownik Zdiz zadeklarował, że ponownie sprawdzi tytuły własności działek sąsiadujących z terenem byłego cmentarza, czy może jednak byłaby możliwość realizacji tablicy na pobliskiej działce.

Obrazy dodatkowe: