Kilka słów o Inicjatywie

     "Inicjatywa Społeczna Miłośników Brzeźna" (a mówiąc krócej "Inicjatywa Brzeźno") stanowi grupę osób, których pragnieniem jest harmonijny rozwój naszej dzielnicy z poszanowaniem kurortowej przeszłości tego miejsca. Nasza "mała ojczyzna" jest kameralną dzielnicą i chcielibyśmy, aby taki charakter zachowała. Dlatego też sprzeciwialiśmy się pomysłowi władz Miasta, aby w okolicy przedwojennej zabudowy i parku brzeźnieńskiego powstały 30-metrowe budynki. Argumenty przeciwko wysokiej zabudowie w Brzeźnie uwidocznione zostały w 12-minutowym filmie, który nakręcił i zrealizował dla nas Yach Paszkiewicz - reżyser, "ojciec teledysku polskiego". Film powstał non-profit, po przyjacielsku, ze względu na ideę, a wypowiadają się w nim m.in. prof. A. Januszajtis, prof. J. Szczepański, Maciej Kosycarz. Klip zobaczyć można na Stronie Głównej. 

Celami statutowymi stowarzyszenia są:

  • promowanie dzielnicy Brzeźno
  • dążenie do przywrócenia Brzeźnu charakteru uzdrowiskowego zgodnego z tradycją kameralnego kurortu
  • upowszechnianie dorobku historycznego, kulturowego i tradycji Brzeźna
  • ochrona przedwojennej substancji architektonicznej dzielnicy, dziedzictwa historyczno-kulturowego, krajobrazu kulturowego oraz dziedzictwa krajobrazowo-przyrodniczego
  • dążenie do zachowania i ochrony zabytków oraz zabudowy o wartościach kulturowych nie wpisanych do rejestru zabytków
  • działanie na rzecz ochrony środowiska i przyrody
  • działalność kulturalna, organizowanie imprez kulturalnych, inicjowanie różnych form współpracy w zakresie kultury, turystyki i sportu, ochrony zdrowia, edukacji
  • aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego i regionalnego
  • wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz Brzeźna